• Doskonali pedagodzy

    • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

      Nauczyciele z Gminnego Przedszkola w Kruszynie przystąpili do Projektu ,,Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dział 3.5 Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół.
     Projekt realizowany był od 01.09.2013 do 31.08.2015r.
     Celem głównym projektu było: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim.      

      

     W ramach realizacji w/w projektu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz w następujących spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia:

     • Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły:
     • - Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych
     • - Bezpieczeństwie w szkole
     • - Promocja i budowanie wizerunku szkoły.