• Ramowy rozkład dnia

    •  

     Ramowy rozkład dnia 

     7:30 - 8:30

     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy samodzielne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowo – gospodarcze. Rozchodzenie się dzieci z grup do sal.

     8:30 - 9:00

     Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

     9:00 – 9:30

     Śniadanie; nauka właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.

     9:30 – 11:30

     11:30-12:00

     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane.
     Zabawy samodzielne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

     Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

     12.00 -12.30

      

     Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

     Obiad; doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

     12:30 –13:00

     Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.  praca indywidualna.

     13:00 –16:00

      

     Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe; zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania, realizacja programów dodatkowych; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

      

     Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;