•  

     DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE 

     mgr Sylwia Janusiak

      

     Nauczyciele:

     mgr Aneta Piasecka - wychowawca grupy 3-, 4-latków

     mgr Ewa Lis - wychowawca grupy 5-latków

     mgr Beata Mucha - wychowawca grupy 6-latków

      

     mgr Aleksandra Kołaczkowska - nauczyciel rytmiki i tańca

     mgr Magdalena Chrząstek - nauczyciel gimnastyki

     mgr Urszula Ognik - nauczyciel religii

      mgr Sylwia Całusińska - nauczyciel j. angielskiego

     mgr Justyna Broniszewska - logopeda

     mgr Ewa Kosińska - terapeuta, tyflopedagog

     mgr Lidia Smogorzewska - psycholog

      

     Pracownicy niepedagogiczni:

     Alina Powroźnik - intendent/pomoc nauczyciela

     Iwona Wierzbicka - woźna

     Mirosława Skóra - kucharka

     Agnieszka Wrona - pomoc kucharza

     Andrzej Kopera - palacz