• Program adaptacyjny

    • GMINNE PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE
      
     PLAN DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH
      
     DLA DZIECI
      
     NAJMŁODSZYCH I NOWOPRZYJĘTYCH

      
      
         "Jestem przedszkolakiem"

      

     ,, NAJTRUDNIEJSZE DLA MALUCHA SĄ PIERWSZE DNI BEZ MAMY”
      
     I. Jak przygotować dziecko do przedszkola? - rozmowy  z dzieckiem o przedszkolu w domu rodzinnym - spotkania rodziców z nauczycielami - rozmowy z nauczycielami i rodzicami w obecności dziecka - zapoznanie z rozkładem dnia w przedszkolu w celu udzielenie rzetelnych  informacji o dziecku.
      
     II. Nawiązanie kontaktu z nauczycielami z przedszkola i dziećmi w grupach : - wizyta rodzica z dzieckiem w przedszkolu (obejrzenie sal, poznanie nauczyciela, zabawy ) - systematyczna wizyta z dzieckiem w przedszkolu ( dłuższy pobyt rodzica w przedszkolu stopniowo skracany) - poczucie bezpieczeństwa ze strony dziecka od dorosłych - wyszukiwanie przez dziecko wśród kolegów w przedszkolu wspólnych znajomych - włączanie do zabaw i zajęć dzieci nowoprzyjętych ( w zależności od ich ochoty, czasu) – pełny wybór.

                               ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU
      
      1. 
      
     Marzec 

      

     Zgłoszenie dziecka do przedszkola
      
     1. Rozmowy z rodzicami na temat oferty przedszkola

      

     2. Wspólne z rodzicami i dziećmi oglądanie obiektu (sale, toalety, szatnia, ogród) 

      

     3. Zabawy z rodzicami w sali, w ogrodzie

      

     4. Rozmowa rodziców z nauczycielem  prowadzącym grupę – poznanie oczekiwań rodziców

      

     5. Wydanie ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do  rzedszkola”, udzielenie informacji na temat zasadności odpowiedzi na pytania      zawartych w karcie

      

     6. Zaproponowanie rodzicom odwiedzenia przedszkola z dzieckiem i uczestnictwa w zabawach z dziećmi
      
      2.
      
     Maj , Czerwiec

      

      Odwiedziny w przedszkolu,  zabawy z dziećmi
      
     1. Organizacja wspólnych zabaw z  nauczycielem i dziećmi na terenie przedszkola dla przyszłych wychowanków

      

     2. Organizowanie możliwości zwiedzania  pomieszczeń przedszkola

      

     3. Poznawanie form działalności dzieci w przedszkolu – uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela

     3.

      


     Sierpień 

      

     Spotkania dzieci i rodziców z   nauczycielem prowadzącym   grupę
      
     1. Zabawy z dzieckiem w sali – rozmowy, wzajemne poznanie się

      

     2. Poznanie sali, wyposażenie sal

      

     3. Przydzielenie miejsca w szatni (szafki indywidualnej), znaczka

      

     4. Rozmowy nauczyciela z rodzicem na temat samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych,     zainteresowań, ulubionych czynności,  potraw, problemów zdrowotnych,  oczekiwań wobec nauczyciela  przedszkola

      

     5. Przekazanie informacji o potrzebnym wyposażeniu dziecka
      
      

      

      

      
      4.
      
      Wrzesień

      

     Pierwsze dni dziecka w przedszkolu
      
     1. Udział rodziców w zabawach z dzieckiem  w przedszkolu w czasie dla nich dogodnym

      

     2. Wzajemna współpraca w ustaleniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu

      

     3. Informowanie rodziców o zachowaniu dziecka

      

     4. Zaangażowanie wszystkich pracowników  w pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych

      

     5. Włączanie dzieci starszych do zabaw i pomocy w czynnościach samoobsługowych

      

     6. Organizowanie spotkań z rodzeństwem – wspólne zabawy

      

     7. Zorganizowanie uroczystości ,,Pasowanie na przedszkolaka”
      
     Ponadto:
      
     - Zebranie organizacyjne rodziców grupy.
      
     1. Zapoznanie z organizacją dnia w przedszkolu, Regulaminem Przedszkola, Statutem Przedszkola

      

     2. Zapoznanie z planami pracy grupy, przedszkola, planami współdziałania z rodziną w rozwoju dzieci

      

     3. Zbieranie informacji zwrotnych od rodziców, propozycji dotyczących pracy z dzieckiem.

      

      
     - Zabawy i zajęcia organizowane dla dzieci i rodziców
      
     - Organizowanie zabaw dzieci z rodzicami na terenie przedszkola

      

     - Uczestnictwo rodziny w uroczystościach przedszkolnych i rodzinnych

      

     :)