• Ramowy plan dnia 3-, 4-latków


     • Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-, 4-letnich

      8:30 -  9:15

      Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.

      Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

      Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

      Prace porządkowe w sali.

      9:15 – 9:30

      Śniadanie - zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, nauka właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.

      9:30 – 11:30

       

       

      11.30 -12.00

      Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane.
      Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

       Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

      12:00-12:30

      Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu.

      Obiad – nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowania się przy stole.

      12:30 -13:00

      Odpoczynek poobiedni. Relaksacja. Zabawy paluszkowe, praca indywidualna.

       

      13.00 –13.30

      Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

      Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, samodzielne zabawy dowolne i według zainteresowań dzieci. Zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.